Concurs Interdisciplinar "Poezia minții"


Invitaţie concurs "Poezia minţii" 2019

Regulament concurs "Poezia minţii" 2019


Subiecte şi bareme - Concurs Interdisciplinar "Poezia minţii" 2018

Limba şi literatura română: subiecte şi bareme

Matematică: subiecte şi bareme


Model de subiect:

Limba română:                                     

Clasa a IV-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

Matematică:

Clasa a IV-a

Clasa a V-a, VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

Din albumul nostru...