Managementul cazurilor de violenţă

Procedura privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar

Procedura privind managementul cazurilor de violenţă (ORDIN nr. 6235 din 6 septembrie 2023)

Managementul cazurilor de violență

Fișa de identificare a violenței psihologice – bullying în mediul școlar

               

Mecanismul de sesizare confidențială a suspiciunilor și faptelor de violență

 Art. 1.  La nivelul Școlii Gimnaziale „Dacia”, Târgu Mureș, elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali pot raporta suspiciunile şi cazurile de violenţă oricărui membru al personalului unității de învățământ.

Art. 2.  Personalul unității, elevul, părintele/reprezentantul legal care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă asupra beneficiarilor primari sau personalului Școlii Gimnaziale „Dacia”, Târgu Mureș, este obligat să acţioneze în acord cu Procedura de management a cazurilor de violenţă, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

Art.3. În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Art.4. Elevii care sunt  victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying  și părinții acestora pot sesiza în mod anonim  personalul unității de învățământ prin următoarele modalități :

  • prin intermediul unui formular: Completează formularul
  • prin e-mail la adresa unității scgimdacia@yahoo.com, cât și prin adresarea directă a unei sesizări scrise, dirigintelui, conducerii unității de învățământ sau prin fișa de identificare a violenței psihologice – bullying în mediul școlar.
  • prin intermediul unei cutii poștale amplasate în holul principal al școlii, Corp A (str. Panseluțelor nr. 6) (Sugestii, Reclamații, Sesizări fapte de violență, Sesizări încălcări ale codului de etică).

      

              Director,
prof. Șanta Mihaela Gabriela

 

Din albumul nostru...