Oferta educațională

Şcoala Gimnazială Dacia asigură:

  • Cadre didactice competente
  • Calitate ȋn procesul de ȋnvăţământ
  • Clădire şi curte separată pentru clasele primare
  • Condiţii corespunzătoare pentru clasele pregătitoare
  • Limbi străine (lb. Engleză, lb. Franceză, lb. Germană)
  • Activităţi de tip: Şcoala după şcoală (la cerere)
  • Activităţi extraşcolare diversificate
  • Consultaţii logopedice şi psihologice
  • Ludotecă (spaţiu amenajat pentru joacă şi activităţi recreative)

Din albumul nostru...