Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023

06 April 2022

Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023

Informaţii utile pentru înscrierea în învăţământul primar: calendarul înscrierii, criterii generale, criterii specifice, documentele necesare pentru înscriere şi programul înscrierii în clasa pregătitoare.

Oferta școlii 2022-2023

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

  1. Cerere-tip de înscriere.
  2. Copii C.I. pentru ambii părinţi sau dovada tutorelui legal, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale
  3. Copie după certificatul de naştere al copilului, certificat conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
  4. Adeverinţă de la medicul de familie Conform Ordinului Sănătăţii Nr. 1456/2020
  5. Acte justificative pentru criteriile specifice (dacă este cazul).
  6. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2022

   Pentru copiii care au frecventat grădinița

  • Recomandare pentru înscrierea în învățământul primar - eliberată de către  unitatea  învățământ preșcolar.

   Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate.

  • Recomandare pentru înscrierea în învățământul primar - eliberată de către CJRAE/Mureș.

Program de completare/validare a cererilor de înscriere în învățământul primar - Etapa I, în perioada 11.04.2022-10.05.2022, de luni până joi, între orele 8.00 - 18.00 şi vineri între orele 8-17, la secretariatul școlii (str. Panseluțelor, nr. 6)Calendarul și Metodologia înscrierii în învăţământul primar 2022-2023

Cicumscripţii şcolare

Criterii generale de departajare

Criterii specifice de departajare

Cerere tip și declarație pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022