Înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025

 

Ziua porţilor deshise - joi, 28.03.2024, între orele 8-16

Informaţii utile pentru înscrierea în învăţământul primar: calendarul înscrierii, criterii generale, criterii specifice, documentele necesare pentru înscriere şi programul înscrierii în clasa pregătitoare.

Ordin nr. 4019 din 15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025

Documente necesare pentru înscriere sunt următoarele:

  1. Copii C.I. pentru ambii părinţi sau dovada tutorelui legal;
  2. Copie certificat de naştere copil;
  3. Adeverinţă de la medicul de familie pentru înscrierea în clasa pregătitoare
  4. Acte justificative pentru criteriile specifice (dacă este cazul).

 

Program de completare/validare a cererilor de înscriere în învățământul primar

în perioada 11.04.2024-30.04.2024 și 08.05.2024-14.05.2024

de luni până joi, între orele 8.00 - 18.00,

respectiv vineri între orele 8.00 - 17.00

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2024 – ETAPA I

Calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar 2024-2025

Cicumscripţii şcolare

Criterii specifice de departajare

* Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învăţământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.

Informaţiile privind evaluarea psihosomatică:

  1. Categoriile de preşcolari pentru care se face evaluarea psihosomatică
  2. Centre de evaluare psihosomatică în judeţul Mureş și Model - Cerere pentru evaluarea psihosomatică

Din albumul nostru...