Admitere în învățământul liceal / profesional și dual - Anul școlar 2023-2024

12 April 2023

          Admitere în învățământul liceal - Anul școlar 2023-2024

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Fișa de înscriere în anul școlar 2023-2024 admitere în clasa a IX-a - învățământul liceal de stat

Anexă la fişa de înscriere în anul şcolar  2023-2024 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

          Admitere în învățământul profesional și dual - Anul școlar 2023-2024

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

Fișa de înscriere în anul școlar 2023-2024 admitere în clasa a IX-a - învățământul profesional și dual

Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024