Clasa a VI-a B

Marți, 2.06.2020

  Istorie: Program pentru recuperarea orelor de Istorie

               Revoluția industrială

               Secolul naționalităților 1801-1900

Luni, 25.05.2020

  Educație socială: Comunicarea eficientă

Miercuri, 20.05.2020

  Istorie: Program pentru recuperarea orelor de Istorie

                Revoluția Franceză. Napoleon

Luni, 18.05.2020

  Educație socială: Comunicarea

  Geografie: Activităţile economice din Europa

Miercuri, 13.05.2020

  Geografie: Resursele naturale şi valorificarea lor

  Istorie: Program pentru recuperarea orelor de Istorie

                Revoluția Americană

                Teme de proiect la Istorie

Marți, 5.05.2020

  Educație socială: Trăsături ale persoanei în societatea contemporană, interculturală

Luni, 4.05.2020

  Geografie: Populația Europei

  Istorie: Revoluția Glorioasă

                Revoluția Glorioasă - schiță

Luni, 27.03.2020

  Geografie: MARILE ORAŞE EUROPENE

Vineri, 24.04.2020

  Fizică: Fenomene magnetice

Joi, 23.04.2020

  Religie: Sfântul Mucenic Gheorghe

_____________________________________________________________

Marți, 31.03.2020

  Educație plastică: Școala altfel: The Vatican Museums 3D 2014

Luni, 30.03.2020

  Educațe socială: Școala Altfel

  Limba franceză: Școala Altfel

  Educație muzicală: Școala Altfel

Miercuri, 25.03.2020

  Religie: BUNA VESTIRE

  Limba engleză: Extra English

Marți, 24.03.2020

  Geografie: Zonele biogeografice ale Europei (vegetaţie, faună, soluri)

                      Harta politică a europei (regiuni şi state)

                      Ţările europei (cu capitalele si fluviile/râurille pe care se afla acestea)

  Limba franceză: Fiche de travail - La maison

Luni, 23.03.2020

 Educație muzicală: Elemente de limbaj muzical: Ritmul

Vineri, 20.03.2020

  Matematică: Probleme - Mediana

  Fizică: Dilatarea termică a corpurilor

Joi, 19.03.2020

  Matematică: Probleme - Ecuații în Z

_______________________________________________

Matematică: Ecuații în mulțimea nr. intregi

                   Ecuații în Z

                   Probleme - Mediana

Istorie: Iluminismul

            Program de recuperare clasa a VI-a

Limba franceză: Projet - Les dix mots de la francophonie 2020

Educație socială: Portofoliu

Limba engleză: Past Simple of Irregular Verbs- AFFIRMARIVE

T.I.C.: Structura repetitivă

Biologie: Circulația sevei brute si a sevei elaborate prin plantă

             Elaborați un scurt eseu

Educație tehnologică: Construcția la scară a machetelor pentru locuință

Din albumul nostru...