Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

15 March 2021

Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

Informaţii utile pentru înscrierea în învăţământul primar: calendarul înscrierii, criterii generale, criterii specifice, documentele necesare pentru înscriere şi programul înscrierii în clasa pregătitoare.

Oferta școlii 2021-2022

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

  1. Cerere-tip de înscriere.
  2. Copii C.I. pentru ambii părinţi sau dovada tutorelui legal, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale
  3. Copie după certificatul de naştere al copilului, certificat conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
  4. Adeverinţă de la medicul de familie Conform Ordinului Sănătăţii Nr. 5298/1668/2011
  5. Acte justificative pentru criteriile specifice (dacă este cazul).
  6. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2021

   Pentru copiii care au frecventat grădinița

  • Recomandare pentru înscrierea în învățământul primar - eliberată de către  unitatea  învățământ preșcolar.

   Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate.

  • Recomandare pentru înscrierea în învățământul primar - eliberată de către CJRAE/Mureș.

Program de completare/validare a cererilor de înscriere în învățământul primar - Etapa I, în perioada 29.03.2021-28.04.2021, de luni până joi, între orele 8.00 - 18.00 şi vineri între orele 8-17, la secretariatul școlii (str. Panseluțelor, nr. 6)Calendarul înscrierii în învăţământul primar 2021-2022

Metodologia de înscrieire a copiilor în învăţământul primar 2021-2022

Cicumscripţii şcolare

Criterii generale de departajare

Criterii specifice de departajare

Cerere tip și declarație pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021