Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

24 February 2020

Oferta şcolii 2020-2021

Ziua porţilor deshise - joi, 27.02.2020, între orele 8-16

Informaţii utile pentru înscrierea în învăţământul primar: calendarul înscrierii, criterii generale, criterii specifice, documentele necesare pentru înscriere şi programul înscrierii clasa pregătitoare.

Documente necesare pentru înscriere sunt următoarele:

   1. Copii C.I. pentru ambii părinţi sau dovada tutorelui legal;

   2. Copie certificat de naştere copil;

   3. Adeverinţă de la medicul de familie conform Ordinului Sănătăţii Nr. 5298/1668/2011

   4. Acte justificative criteriile specifice (dacă este cazul).

Program de completare/validare al cererilor de înscriere în învățământul primar - în perioada 04.03.2020-23.03.2020, de luni până joi, între orele 8.00 - 18.00 şi vineri între orele 8-17

Calendarul înscrierii în învăţământul primar 2020-2021
Metodologia de înscrieire a copiilor în învăţământul primar 2020-2021
Cicumscripţii şcolare
Criterii specifice de departajare

Informaţiile privind evaluarea psihosomatică:

1. Categoriile de preşcolari pentru care se face evaluarea psihosomatică

2. Centre de evaluare psihosomatică în judeţul Mureş

3. Model - Cerere pentru evaluarea psihosomatică